Körkort för båt

Bra ledarskap under kappseglingen

Ledarskap och segling är två ämnen som hänger ihop mycket mer än du kan tro. När man befinner sig på en segelbåt med relativt liten yta under en kappsegling, är det viktigt att alla vet sina sysslor. Detta kräver ett gott ledarskap för att alla ska trivas och för att man ska ha en chans att vinna tävlingen. Kanske du som är ansvarig på båten bör gå en kurs i tillitsbaserat ledarskap inför nästa seglats.

Vad är tillitsbaserat ledarskap?

Begreppet talar ganska bra för sig själv. Ledarskapet handlar om att ledaren hjälper sin besättning framåt genom att låta varje individ ta sitt eget ansvar. Detta istället för att utöva kontroll som kan göra att personer känner sig kvävda och förlorar sin kreativitet. På en kappsegling måste dock en person ta kommandot men detta ska ske under bra former och med motivation för övrig besättning. De flesta presterar nämligen bättre i en miljö som är byggd på tillit och inte makt och kontroll. Ett tillitsbaserat ledarskap kan därför vara avgörande för om ni vinner tävlingen eller inte.

Viktigt att kunna lita på varandra

Precis som på en arbetsplats är det a och o att alla i besättningen ska kunna lita på varandra. Man vet aldrig när vädrets makter väljer att bjuda på storm eller ösregn. Under hög sjö eller stormbyar är det viktigt att alla vet vad de ska göra och känner trygghet. Här är det också väldigt bra att träna ordentligt tillsammans så att alla är helt på det klara med vad som gäller och vilka sysslor varje person har. I vilka väderlag man måste vara beredd på vissa saker och hur man ställer sig till om en person i besättningen mår dåligt eller inte kan slutföra det han eller hon håller på med.

Låt alla ha samma mål

I en verksamhet ska naturligtvis alla sträva mot samma mål men det kan ändå vara lite diffust ibland. Vissa kanske bryr sig mindre och vill bara få ut sin lön medan andra verkligen tar sitt jobb på allvar och värnar om företagets framgång. På en segelbåt som tävlar har dock alla samma mål, något annat vore konstigt. Om man är i en besättning som tävlar om en första plats i kappseglingen så är det för att man älskar att segla och vill vinna. Dock kan det vara kämpigt med livet till sjöss och vissa väderförhållanden kan ställa till det så att någon förlorar motivationen. Här är ett bra ledarskap nyckeln till framgång.

Seglingsledare och utbildning

På en segelbåt krävs det en ledare, en slags kapten som håller styr på besättningen och har det övergripande ansvaret. Det finns bra utbildningar att gå för den som vill bli seglingsledare. Här lär du dig inte bara om hur du ska segla utan också hur du motiverar din besättning. Kommunikation och säkerhet hör till de viktigaste ämnena när du ska bli en bra ledare ombord. Men du ska även lära dig om organisation och att pusha dina kamrater så ni tillsammans kan vinna loppet.

Körkort för båt