Körkort för båt

Behöver jag körkort för vattenskoter?

Fram till nu har det inte funnits några krav på att du behöver ett körkort/förarbevis för att framföra vattenskoters. Men det har kommit nya bestämmelser som kommer träda i kraft i maj år 2020. Dessa säger att alla som ska köra vattenskoter kommer behöva ta ett förarbevis. Det finns dock möjlighet att ta förarbeviset redan nu. Det kommer göra det säkrare för dig att bege dig ut på vattenskotern, och du slipper ta det framöver när alla andra antagligen kommer boka tid för att ta körkortet.

Körkortet för vattenskoter anses vara steg två i en process för att göra det säkrare på våra vatten. Det första steget var år 2019 då det infördes en 15 årsgräns för att framföra vattenskoter här i Sverige.

Varför har dessa krav inte funnits tidigare?

Det finns inte så mycket information om varför det är först nu som krav för förarbevis för vattenskoter har börjat dyka upp. En teori är att det har under de senaste åren dykt upp fler och fler personer som kör vattenskoter vilket har lett till vattenskoterolyckor och skador. För att minska dessa har de nu bestämt att höja kraven en aning för att det ska bli säkrare för alla som befinner sig ute på vattnet.

Förarintyg för fritidsbåt, gäller det för vattenskoter?

Om du har tagit ett kustskepparintyg, ett förarintyg för fritidsbåtar eller ett manöverintyg för de så kallade högfartsbåtarna, innan maj 2022, ger dessa dig rätten att köra en vattenskoter, i alla fall fram till april 2032. Du som har ett av dessa intyg kan även skicka in en ansökan till Transportstyrelsen och på så sätt få ett vattenskoterförarbevis utan någon ytterligare utbildning.