Visar 7 resultat
Körkort för båt

Behöver jag körkort för vattenskoter?

Fram till nu har det inte funnits några krav på att du behöver ett körkort/förarbevis för att framföra vattenskoters. Men det har kommit nya bestämmelser som kommer träda i kraft i maj år 2020. Dessa säger att alla som ska köra vattenskoter kommer behöva ta ett förarbevis. Det finns dock möjlighet att ta förarbeviset redan …